Poštovani posjetioci,

Sistem eKonferencije je inovativno tehnološko rješenje koje olakšava organizaciju stručnih i naučnih skupova.  Ukoliko organizujete neki skup, ili ste naučni radnik, istraživač, sigurni smo da će Vam naš sistem biti od koristi. Smanjite potrebno vrijeme za organizaciju konferencije, automatizujte poslovne procese, smanjite troškove, povećajte vidljivost konferencije i njen kvalitet koristeći naš segment za podršku organizatorima ili pronađite naučni skup na kome želite da učestvujete i prijavite se putem naše aplikacije ukoliko ste istraživač ili naučni radnik.

Za početak, registrujte se da biste se upoznali sa ostalim funkcionalnostima našeg sistema.

Dobro došli u sistem eKonferencije!
Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, & Social Media (CSCESM2015) 21.09.2015
23.09.2015
The International Conference on Information System Security, Risk Management, and E-Commerce Transactions (ISSRMET2015) 04.03.2015
06.03.2015
IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM I XX NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANjE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE 02.03.2015
06.03.2015
IV SCIENTIFIC – PROFESSIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION JAHORINA BUSINESS DAYS (JBD 2015): TOURISM IN FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 25.02.2015
27.02.2015
12th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology 26.05.2015
28.05.2015
The 4th International Conference on Data Management Technologies and Applications 20.07.2015
22.07.2015
16th Annual Conference of North East Economic Association & National Seminar 08.01.2015
09.01.2015
15th Jan Tinbergen European Peace Science Conference 22.06.2015
24.06.2015
The State of the Economy 2015 24.02.2015
24.02.2015
Free Trade Agreements in a Changing Landscape of Global Governance 22.01.2015
23.01.2015
ADRES 2015 - Annual Doctoral Conference of the Association for the Development of Research in Economics and Statistics 27.02.2015
28.02.2015
AETW 2015: Call For Papers 12.02.2015
13.02.2015
The 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics 25.06.2015
27.06.2015
IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem 22.04.2015
24.04.2015
Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji 2015 04.03.2015
06.03.2015
Prikaži sve konferencije
Naziv časopisa Prijava rada Trajanje
Prikaži sve časopise
Naziv rada Datum
UTICAJ PRAVILNOG DEFINISANjA TESTOVNIH PITANjA NA SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANjE MLADIH VOZAČA 21.12.2014.
STANjE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA u Republici Srpskoj za 2014. godinu 08.11.2014.
IZGRADNjA SISTEMA UPRAVLjANjA BEZBEDNOSŠĆU SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ 07.11.2014.
Bezbjednost saobraćaja i uloga revizije javnog sektora 07.11.2014.
ANALIZA BEZBJEDNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU IZ STAROSNE KATEGORIJE 65+NA TERITORIJI SRBIJE ZA PERIOD OD 2011. DO 2013. GODINE 07.11.2014.
NEKI PRISTUPI OBJEKTIVIZACIJE REZULTATA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 07.11.2014.
SPECIFIČNOSTI STRADANjA BICIKLISTA U SAOBRAĆAJU 07.11.2014.
ODNOS REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I REVIZIJE PROJEKATA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ 07.11.2014.
SISTEM KAZNENIH POENA SA OSVRTOM NA UPOREDNU ANALIZU STAVOVA I PONAŠANjA VOZAČA NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT 07.11.2014.
MAPIRANjE SAOBRAĆAJNOG RIZIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE - PO CENTRIMA JAVNE BEZBJEDNOSTI I POLICIJSKIM STANICAMA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA 03.11.2014.
Mjerenje pulsa pomoću iOS aplikacije 29.10.2014.
MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA VIRUSA ŠARKE ŠLjIVE U RASADNICIMA REPUBLIKE SRPSKE 17.10.2014.
UTILIZATION OF DIGITAL CAMERA IN MAKING PHYSICS LABORATORY PRACTICE FOR THE FIRST GRADE OF HIGH SCHOOL 17.10.2014.
RASPROSTRANJENOST OBREDNIH POVORKI GODIŠNJEG CIKLUSA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE I NJIHOVE OSNOVNE KARAKTERISTIKE 16.10.2014.
Uticaj prizrensko-timočke sredine na prirodu uzlaznih akcenata 15.10.2014.
Prikaži sve radove