Poštovani posjetioci,

Sistem eKonferencije je inovativno tehnološko rješenje koje olakšava organizaciju stručnih i naučnih skupova.  Ukoliko organizujete neki skup, ili ste naučni radnik, istraživač, sigurni smo da će Vam naš sistem biti od koristi. Smanjite potrebno vrijeme za organizaciju konferencije, automatizujte poslovne procese, smanjite troškove, povećajte vidljivost konferencije i njen kvalitet koristeći naš segment za podršku organizatorima ili pronađite naučni skup na kome želite da učestvujete i prijavite se putem naše aplikacije ukoliko ste istraživač ili naučni radnik.

Za početak, registrujte se da biste se upoznali sa ostalim funkcionalnostima našeg sistema.

Dobro došli u sistem eKonferencije!
Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The International Conference in Information Security and Digital Forensics (ISDF2014) Prijava učešća Prijava učešća 12.12.2014
14.12.2014
The Fourth International Conference on Informatics & Applications (ICIA2015) Prijava učešća Prijava učešća 20.07.2015
22.07.2015
Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International Conference and UMREG 2014 | UMH VII Prijava učešća Prijava učešća 21.09.2014
25.09.2014
The International Conference on Electrical and Electronic Engineering Telecommunication Engineering, and Mechatronics (EEETEM2015) Prijava učešća Prijava učešća 27.10.2015
29.10.2015
The International Conference on Green Computing, Intelligent and Renewable Energies (GCIRE2015) Prijava učešća Prijava učešća 27.10.2015
29.10.2015
The International Conference on Electrical and Bio-medical Engineering, Clean Energy and Green Computing Prijava učešća Prijava učešća 28.01.2015
30.01.2015
The International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media Prijava učešća Prijava učešća 13.02.2015
15.02.2015
6th Africa Public Private Partnership Conference and Showcase (APPP 2014) | 19-21 November 2014 | Abidjan, Cote D'ivoire Prijava učešća Prijava učešća 19.11.2014
21.11.2014
The Third International Conference on Digital Information, Networking, and Wireless Communications (DINWC2015) Prijava učešća Prijava učešća 03.02.2015
05.02.2015
The International Conference on Education Technologies and Computers (ICETC2014) Prijava učešća Prijava učešća 22.09.2014
24.09.2014
The International Conference on Cyber-Crime Investigation and Cyber Security (ICCICS2014) Prijava učešća Prijava učešća 17.11.2014
19.11.2014
The Fifth International Conference on e-Learning 2014 Prijava učešća Prijava učešća 22.09.2014
23.09.2014
The International Conference on Electrical, Electronics, Computer Engineering and their Applications (EECEA2014) Prijava učešća Prijava učešća 17.11.2014
19.11.2014
XII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014, Hotel Jezero, Borsko Jezero, Srbija, 09. i 10. oktobar 2014. Prijava učešća Prijava učešća 09.10.2014
10.10.2014
Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014 Prijava učešća Prijava učešća 09.10.2014
10.10.2014
Prikaži sve konferencije
Naziv časopisa Prijava rada Trajanje
Prikaži sve časopise
Naziv rada Datum
PONAŠANJE PJEŠAKA PRIJE I NAKON POSTAVLJANJA BROJAČKOG DISPLEJA - STUDIJA SLUČAJA U CENTRU GRADA BANJALUKA 14.09.2014.
AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CILJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 14.09.2014.
Izbor načina naplate putarina u cilju unapređenja bezbednosti transporta u Republici Srpskoj 12.09.2014.
ISPITIVANJE ZNANJA VOZAČA O PRAVILIMA BEZBEDNOG PONAŠANJA NA KRUŽNIM RASKRSNICAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE 11.09.2014.
INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA BRZINU 10.09.2014.
UTICAJ „OBNOVE“ VOZNOG PARKA NA STANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U JKP GSP BEOGRAD 09.09.2014.
Uticaji korišćenja mobilnih telefona na ponašanja pešaka prilikom prelaska ulice na nesignalisanim i signalisanim raskrsnicama 09.09.2014.
PREVENCIJA ZLOUBOTREBE OPOJNIH DROGA U SAOBRAĆAJU 08.09.2014.
UTICAJ PROGRAMA OBUKE NA PONAŠANjE VOZAČA U SAOBRAĆAJU 08.09.2014.
ISTRAŽIVANjE STAVOVA I PONAŠANjA PEŠAKA U KONKRETNOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI – PRIMER GRADA BEOGRADA 06.09.2014.
Analiza trokrakih raskrsnica, različitih geometrijskih karakteristika, primenom konfliktne tehnike 06.09.2014.
Sistem kaznenih poena sa osvrtom na uporednu analizu stavova i ponašanja vozača na teritoriji opštine Pirot 05.09.2014.
ZNAČAJ FORMIRANJA BAZE PODATAKA O PRELASKU PUTA PREKO PRUGE RELEVANTNE ZA PRAĆENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 05.09.2014.
ZNAČAJ EDUKACIJE DECE I MLADIH O BEZBEDNOM UČEŠĆUU SAOBRAĆAJU – PRIMERI DOBRE PRAKSE U NOVOM SADU 05.09.2014.
Značaj pravilnog korišćenja dečijih autosedišta i najčešće greške roditelja 05.09.2014.
Prikaži sve radove