Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Arwa Theme

Organizujete seminar, kongres ili konferenciju?

 • Automatizujte procese
 • Smanjite vrijeme i troškove organizacije
 • Bez ulaganja u opremu i angažovanja IT stručnjaka
 • Povećajte kvalitet
 • Povećajte vidljivost
 • Povećajte broj prijavljenih radova, autora i učesnika
Arwa Theme

Najkompletnije IT rješenje za organizaciju događaja

 • Elektronska prijava radova i učešća
 • Modul za recezente i recenzije
 • Izvještaji (knjiga sažetaka,...) i dr. analize
 • Sistem za masovno obavještavanje
 • Multimedijalni sadržaju
 • Komentari i utisci učesnika
 • Za 10 minuta do sajta

Zar nije vreme da mobiliše svoje konferencije i događaje?

Aplikacija prilagođena različitim veličinama displeja (desktop, tablet, telefon)
Zbirna android aplikacija - pregled aktuelnih događaja, istraživača, radova, lokacija
Android aplikacija za evidenciju prisustva i anketiranje učesnika
Brzo do pojedniačne aplikacije događaja

Baza konferencija, istraživača i radova

Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The International Conference on Computer, Electronics, and Biomedical Engineering (2015) 14.10.2015
16.10.2015
Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali 06.09.2015
07.09.2015
The Second International Conference on Information Security and Cyber Forensics (InfoSec2015) 15.11.2015
17.11.2015
IEEE - The Second International Conference on Information Security and Cyber Forensics (InfoSec2015) 15.11.2015
17.11.2015
The South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks, and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2015) 25.09.2015
27.09.2015
The Second International Conference on Data Mining, Internet Computing, and Big Data (BigData2015) 29.06.2015
01.07.2015
I Kongres oftalmologa Republike Srpske 29.05.2015
31.05.2015
The Second International Conference on Computer Graphics, Multimedia and Image Processing 29.10.2015
31.10.2015
The Fourth International Conference on Cyber Security, Cyber Welfare, and Digital Forensic (CyberSec2015) 29.10.2015
31.10.2015
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 29.10.2015
30.10.2015
5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility 21.05.2015
22.05.2015
The International Conference on Big Data, Internet of Things, and Zero-Size Intelligence 08.09.2015
10.09.2015
Sixth International conference eLearning2015 22.09.2015
23.09.2015
Global Legal ConfEx, New Delhi 28.04.2015
28.04.2015
The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, & Social Media (CSCESM2015) 21.09.2015
23.09.2015
Sve | Prezentacije | Foto galerije | Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Naši klijenti o nama

Prof. dr Miroslav Rogić
Ovaj e-konferencijski sistem se dokazao u praksi i mi ćemo ga koristiti u narednim godinama...
Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta Banja Luka
dr Nataša Tomić
Mogu da kažem da je ovaj sistem u nekoliko segmenata doprineo našem efikasnijem radu...
dr Nataša Tomić, Organizacioni odbor Kongresa fizijatara BiH
Prof. dr Jovo Ateljević
Ova ideja je dosta inovativna, ima veliki potencijal...

Prof. dr Jovo Ateljević, Predsjednik organizacionog odbora konf. REDETE

Organizatori

Lokacije

Sve | Mapa | Foto galerije