Rok za prijavu rada/apstrakta je istekao.
Ukoliko želite, kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.