Studenti u susret nauci 2017

Рок за пријаву учешћа је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
10.09.2017. 18:18

Рок за достављање радова
10.10.2017. 22:00

Рок за пријаву учешћа
10.11.2017. 23:00

Почетак конференције
27.11.2017. 09:00

Организатори

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци

Телефон
+387 51 321188

Факс
+387 51 315694

Aдреса e-поште
dzoni0004@gmail.com

Универзитет у Бањој Луци

Телефон
+387 51 321171

Факс
+387 51 315694

Aдреса e-поште
stes@unibl.org

 

Контакт особа

Marija Puljarević

Телефон
+387 65 217 387, +387 51 321 188

Aдреса e-поште
marija.puljarevic@student.pmf.unibl.org