Studenti u susret nauci

Studenti u susret nauci 2017

Kratki naziv StES 2017
Lokacija Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci

Studenti u susret nauci ( StES ) 2017 je 10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. StES konferencija daje izazovnu mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome da saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju.

StES je organizovan prvi put 2008. godine, sa jednim ciljem da se studentima otvore vrata prema nauci i istraživanju, te novim tehnologijama.

Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih osam godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Srbije i dr.

StES 2016 će se održati od 23. do 25. novembra 2016. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, BiH. Interdisciplinaran karakter konferencije omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Humanističke nauke
Medicinske nauke
Prirodne nauke
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
Umetnost i kultura
Tematske oblasti Inženjerstvo i tehnologija
Medicinske nauke
Prirodne nauke
Humanističke nauke
Društvene nauke
Biotehničke – poljoprivredne nauke
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 10.09.2017.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 10.10.2017.
Rok za prijavu učešća 10.11.2017.
Početak konferencije 27.11.2017.
Završetak konferencije 30.11.2017.

Kontakti

Kontakt osoba Marija Puljarević
Kontakt telefon +387 51 217 387
Adresa e-pošte marija.puljarevic@student.pmf.unibl.org
Kontakt sajt http://stes.unibl.org
Prezentacija konferencije stes.ekonferencije.com


Add to Calendar 27/11/2017 30/11/2017 StES 2017 confOrganiser.com 01/01/2015