Radovi


IDNazivKonferencija
5295DENDRIMERS AND QUANTUM DOT IN CANCER TREATMENT AND DIAGNOSIS
Emir Horozić, Amira Cipurković, Nusreta Suljkanović, Seida Mujanović
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5294ISPITIVANjE EFIKASNOSTI DVOOSNOG FN SOLARNOG SISTEMA U REALNIM VREMENSKIM USLOVIMA
Darko Divnić, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5293Prirodna ulja kao platforma za nove materijale
Zoran Petrovic
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5292Nano-modified denture base acrylic materials with antimicrobial properties - possibilities and limitations
Valentina Veselinović, Rebeka Rudolf, Nataša Trtić, Verica Pavlić, Aleksandra Čairović
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5291DIFRAKCIJSKE METODE KARAKTERIZACIJE NANOMATERIJALA
Svetlana Pelemiš, Dragoljub Mirjanić, Miladin Gligorić
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5290UTICAJ STACIONARNE KONTROLE BRZINE NA PONAŠANjE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA II REDA BR. 153 (SMEDEREVSKI PUT)
Sreten Jevremović, Dragan Savić, Predrag Janjić
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
5289SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES THROUGH ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS AND ITS APPLICATION IN PRINTED ELECTRONICS
Rebeka Rudolf, Peter Majerič, Valentina Veselinović, Bernd Friedrich, Mohammed Shariq
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5288SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA SREBRA UPOTREBOM RAZLIČITIH REDUKCIONIH AGENSA
Savka Janković, Tanja Okolić, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
5287DRILL HOLE DEVIATION IN SURFACE MINE BLASTING
Milanka Negovanović, Lazar Kričak, Dražana Tošić, Snežana Ignjatović
7. Balkanski rudarski kongres
5286MODELOVANJE POLUŠARŽNIH PROCESA PROIZVODNJE POLIETERA ZA DOBIJANJE POLIURETANA
Vladan Mićić, Stefan Pavlović, Jelena Pavličević, Olga Govedarica, Milovan Jankovic, Snežana Sinadinović-Fišer, Jaroslava Budinski-Simendic
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Zadnja