Naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“

Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu

Kratki naziv: MSRS

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizuje naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“.

Skup će se održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 18. septembra 2015. godine, od 9 do 17 sati.

Ovaj naučni skup završni je dio projekta „Medijska slika Republike Srpske“ koji se izvodio u periodu od aprila 2014. do septembra 2015. godine. Tematski okvir ovog projekta je demokratska uloga medija u Republici Srpskoj, odnosno mediji u službi građana u svjetlu odgovornog novinarstva.

Svoje istraživačke radove na naučnom skupu predstaviće Mladen Bubonjić, Nikolina Dušanić, Darija Filipović Ostojić, Biljana Kovačević, Anđela Kuprešanin Vukelić, Dragana Rašević, Bojana Miodragović, Aleksandar Popadić, Nemanja Umićević i Aleksandar Bogdanić.

Na skupu će biti prezentovan i naučni zbornik „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“ i zaključen projekat u okviru koga su vršene analize i istraživanja o odgovornom novinarstvu u Republici Srpskoj.

Tema naučnog skupa

Tema skupa je odgovornost i profesionalnost medija u Republici Srpskoj i podrazumijeva različita istraživanja medijskog diskursa utemeljena na najširim odrednicama „odgovornog“ i „neodgovornog“ novinarstva. Unutar tih odrednica, istraživačke podteme su: politički odnosi s javnošću, propaganda, vjesnovrijednost i objektivnost novinarskog diskursa, pluralizam medijskih sadržaja, medijska regulativa, te uloga novih medija i društvenih mreža u društvenom komuniciranju.

Učešće na skupu

Učesnici na ovom skupu su istraživači-izlagači, slušaoci i diskutanti (članovi akademske zajednice, novinari, medijski analitičari). Za učešće na skupu nema kotizacije, ali je potrebno da se prijavite za učešće slanjem poruke na naucniskup@medijskaslika.org. Prijave se mogu poslati do petka, 4. septembra 2015. godine.

O projektu Medijska slika Republike Srpske

Sam projekat „Medijska slika Republike Srpske“ se sastojao iz tri dijela koja su činila jednu tematsku cjelinu: stručno-analitičkog, primijenjeno-istraživačkog i naučno-istraživačkog. Stručno-analitički segment podrazumijevao je analize novinarskih sadržaja u dnevnim listovima i vodećim emisijama u našim elektronskim medijima na osnovu kriterija odgovornog novinarstva. Sve ove analize su objavljene na veb-sajtu projekta medijskaslika.org. Primijenjenja istraživanja vršena su na temu čitanosti, gledanosti i slušanosti štampanih i elektronskih medija i programa, kao i stavova građana o medijskim i drugim društvenim i kulturnim pitanjima, a pojedini njihovi rezultati korišteni su u naučno-istraživačke svrhe, budući da su sva ispitivanja javnog mnjenja vršena u skladu sa najvišim naučno-istraživačkim kriterijima i principima. Najvažniji rezultati istraživanja objavljeni su na sajtu medijskaslika.org. Naučno-istraživački segment podrazumijeva naučna istraživanja i studije – kvalitativna i kvantitativna – o medijima i javnom komuniciranju u RS na teme poput vjesnovrijednosti, odgovornog novinarstva, uređivačkih politika, medijske etike, uloge medija u savremenom društvu Republike Srpske i sl. Upravo ova istraživanja biće predstavljena na naučnom skupu „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“ i publikovana u zborniku koji će, takođe, biti promovisan na skupu. Istraživački radovi, odnosno zbornik, biće objavljeni u elektronskom obliku na sajtu medijskaslika.org.

Pozivamo članove akademske zajednice koji se bave javnim komuniciranjem i medijima, kao i novinare i druge medijske stručnjake i analitičare da uzmu učešća na ovom naučnom skupu.

Prof. dr Aleksandar Bogdanić
Rukovodilac projekta

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.08.2015.
Rok za prijavu učešća 04.08.2015.
Početak konferencije 18.09.2015.
Završetak konferencije 18.09.2015.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije medijskaslikars.ekonferencije.com


Add to Calendar 18/09/2015 18/09/2015 MSRS confOrganiser.com 01/01/2015