Interakcija vodenog rastvora fenola sa zeolitom 5A : adsorpcija i komparacija sa komercijalnim ugljevima kao adsorbensima

1. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ključne reči: adsorpcija; zeoliti; fenol; otpadna voda

Tematska oblast: Nanostrukturni materijali

Uvodni rad: Da

Datum: 26.05.2011.

Br. otvaranja: 869

Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove