IDNaziv
5899OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI
Goran Kolarević, Dražan Jaroš, Dragoljub Mirjanić
5898Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50
Bojan Škorić, Nikola Davidović, Slobodan Obradović, Borislav Đorđević, Valentina Timčenko
5897RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA
Irena Havreljuk, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, pero dugić
5896PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA
Đorđe Popović, Dejan Kojić, Nevena Vukic
5895HYDROGEN IN METALS
Dijana Đeorđić, Dragoljub Mirjanić
5894NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA
Svetlana Pelemiš, Srđan Vuković, Jelena Vulinović, Vladan Mirjanić
5893UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA
Sonja Popić, Ivan Ristić, Vladan Mićić, Jelena Tanasić, Vesna Cvjetinović, Svetlana Pelemiš
5892KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić
5891PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA
Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić
5890Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>