IDNaziv
5946Influence of synthesis conditions on adsorption capacity of SBA-15/alginate adsorbent for removal ions of nickel(II) and lead(II) from aqueous solution
Đurica Katnic, Maja Kokunešoski, Aleksandra Šaponjić, Ana Valenta Šobot, Milica Pošarac Marković
5945OPTIMIZACIJA SINTEZE NANOKOMPOZITA SA FUNKCIONALIZOVANIM MAGNETNIM NANOČESTICAMA
Tamara Tadić, Bojana Marković, Zorica Vuković, Aleksandra Nastasović, Ljiljana Suručić, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
5943USE OF TERRACOTTA MATERIAL IN FORMATION OF FACADE SURFACES
Nikola Cekić
5942TERMIČKI VOĐENA DEHIDRACIJA BINUKLEARNOG [Ni2(en)2(H2O)6(pyr)]·4H2O KOMPLEKSA
Nemanja Stojanović, Aleksandra Janićijević, Aco Janicijević
5941SOLAR RADIATION ATLAS FOR GRADIŠKA AND VIŠEGRAD (REPUBLIC OF SRPSKA)
Milica Preradović
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9