Doc. Univ. dr sc. med. Miroslav M Knežević


Beograd
Serbia

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Education:

Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu 1987. - 1993. Diplomirao sa prosečnom ocenom 9,16.
  • Na Klinici za očne bolesti Kliničkog Centra Srbije zaposlen od aprila 1995. godine
  • Doktorska disertacija “Poređenje toka i ishoda eksternih dakriocistorinostomija u opštoj anesteziji na jednom i lokalnoj anesteziji na drugom oku kod istog pacijenta” 2011. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
  • U zvanje sistenta na predmetu oftalmologija Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran 2003., a u zvanje docenta 2012.
 
Usavršavanja
1.         1999.  5 nedelja u Londonu na Moorfileds Eye (stipendija Evropskog Udruženja Oftlamologa)
2.         2002.  3 meseca centar za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
3.         2007.  6 nedelja Maksilofacijalna hirurgija Stomatološkog fakulateta u Beogadu.
4.         2008.  4 nedelje na dijagnostici (2 nedelje centar za nuklarnu magnetnu rezonancu KCS i 2 nedelje na kompjuterizovanoj tomografiji KCS)
5.         2009.  7 nedelja na odeljenju za orbitu u Amsterdamskom Medicinskom Centru.
6.         2012.  3 nedelje na ORL klinici KCS na endoskopiji
 
Kursevi
1.         1997.  Jugoslovenska škola ultrazvuka, Kragujevac
2.         2002.  Fakoemulzifikacija, Budimpešta, Mađarska.
3.         2003.  pedagoški kurs, Beograd
4.         2006.  klinička ispitivanja lekova KCS, Beograd.      
5.         2006.  Graves orbitopatija EUGOGO Piza, Italija
6.         2007.  25th ESOPRS, Ljubljana, Slovenija
7.         2008.  26th ESOPRS, Lucern, Švajcarska
8.         2009.  27th ESOPRS, Marsej, Francuska
9.         2010.  28th ESOPRS, Minhen, Nemačka
10        2011.  29th ESOPRS, Cernobio, Italija
11        2012.  30th ESOPRS, Talin, Estonija
12.       2012.  Graves orbitopatija EUGOGO Mainz, Nemečka
13.       2012.  Internacionalni orbitalni Mainz, Nemečka
14.       2012.  Salzburg Weill Cornel seminar, Salzburg, Austrija

Science organisation membership:

SLD Srpsko lekarsko društvo
  • EUGOGO (EUropean Group On Graves' Orbitopathy)
  • Srpsko tiroidno društvo

Edited date: 17.02.2015.

(co)authors paper on confOrganiser.com systemMiroslav M Knežević

Search authors