Akademija nauka i umjetnsti Republike Srpske

Bana Lazaravića 1
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 51 333 700
anurs@blic.net
http://www.anurs.org
: Venue

Photos

 

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici Srpskoj sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i unapređuje umjetničku djelatnost.

Sala za konferencije, Svečana sala

Map

Geographic coordinates: 44.7779358963 , 17.2155761719


Venue

ID Title Conference start
25 Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali 01.07.2011.
125 Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali 04.07.2013.
49 Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali 05.07.2012.
280 Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali 06.09.2015.
280 Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali 06.09.2015.
182 10th Symposium INDUSTRIAL ELECTRONICS-INDEL 2014 06.11.2014.
564 Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali 09.11.2017.

Organizer location

ID Title Conference start
679 Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali 08.09.2022.


Search