Papers

Key words: elastomeri

Total: 2

IDTitleConference
5618EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE
Mirjana Umićević Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović Savić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
4456UTICAJ GAMA ZRAČENJA NA SVOJSTVA ELASTOMERNIH NANOKOMPOZITA
Dejan Kojić, Jaroslava Budinski-Simendic, Jelena Tanasić, Gordana Markovic, Vojislav Jovanovic, Milena Marinovic-Cincovic, Vojislav Aleksić, Suzana Samaržija-Jovanovic
XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Back

Search papers