Papers

Key words: portalna dozimetrija

Total: 1

IDTitleConference
5967KOMPARACIJA VERIFIKACIJE ISPORUKE DOZE POMOĆU PORTALNE DOZIMETRIJE I ARKČEKA ZA VOLUMETRIJSKI MODULISANU RADIOTERAPIJU
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić, Milovan Savanović
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Back

Search papers