https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske

Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 231-350
+387 (0)51 231-351
info@ekofondrs.org
http://www.ekofondrs.org/
Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, je osnovan kao pravno lice sa javnim ovlašćenjima, čija su prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/11), Statutom Fonda i drugim propisima. Osnivač Fonda je Republika Srpska, osnivačka prava i dužnosti u ime Republike vrši Vlada Republike Srpske, a nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine. Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi sa prikupljanjem sredstava, kao i finansiranjem pripreme, provođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, te u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije utvrđene Zakonom o Fondu, a naročito: 1) stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem, upravljanjem i korišćenjem sredstava Fonda, 2) iniciranje, finansiranje, posredovanje i kontrolu realizacije projekata iz djelokruga rada Fonda, 3) posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, iz sredstava međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i tijela, kao i stranih pravnih i fizičkih lica, 4) kontinuirano praćenje programa, projekata i ostalih aktivnosti kroz mjerljive efekte zaštite životne sredine, količinu ušteđene energije i novca, i smanjenje emisije zagađivača, 5) vođenje odvojenih baza podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima iz područja zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te o potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje, 6) podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, kao i obnovljivih izvora energije u skladu sa interesima zaštite životne sredine Republike, strateškim dokumentima, akcionim i sanacionim planovima i drugim planovima i programima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima za namjene utvrđene ovim zakonom, 7) obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa podsticanjem i finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, utvrđenih propisima kojima se reguliše ova oblast. Facebook PageLinkedin PageRSS feed Pretraživanje Izbor jezika Serbian Croatian English French German Italian Russian Spanish Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Map

Geographic coordinates: 44.77039 - 17.19353


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10