Papers

Total: 3833 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5874MULTIVARIATE REGRESSION ANALYSIS OF INDOOR THORON DATA FROM NORTH MACEDONIA
Zdenka Stojanovska, Zora S. Zunić, Zoran Ćurguz, Predrag Kolarž, Ivan Boev, Blazo Boev
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5873DATA CORRELATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF SEMI STONE SEDIMENTARY ROCKS WITH DESTRUCTIVE AND NON DESTRUCTIVE TESTING METHODS
Neđo Đurić, Marko Đurić, Dijana Đurić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5872RADON MAPPING
Srđan Vuković, Danijela Rajić, Svetlana Pelemiš
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5871PRINCIPI I PRIMJENA ALTERNATIVNIH POSTUPAKA KONZERVISANjA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Grujić Radoslav
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5870TOPLOTNA PROVODNOST MONOSLOJA GRAFENA U OKVIRU DEBAJEVOG I KALAVEJEVOG MODELA
Stevo Jaćimovski, Jelena Lamovec, Sinisa Vucenovic, Jovan Šetrajčić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5869Synthesis and structure of iron(III) complex with 2-acetylpyridine-aminoguanidine
Mirjana Radanović, Ljiljana Vojinović-Ješić, Marko Rodić, Vukadin Leovac
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5867In-vitro solubility of different experimental calcium-aluminate cements and MTA.
Nemanja Vuković, Vladimir Biočanin, Djorđe Antonijević, Vukoman Jokanović, Katarina Kalevski
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5866PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Drago Talijan, Mihailo Ristić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5865UKLANJANJE ŠESTOVALENTNOG HROMA Cr(VI) IZ VODENOG RASTVORA ADSORPCIJOM NA KAOLINU
Branko Škundrić, Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Gajić, Darko Bodroža
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5864ODREĐIVANjE JONIZACIONIH KONSTANTI ODABRANIH DERIVATA MONOKARBOHIDRAZONA
Gorana Mrđan, Tatjana Verbić, Olivera Marković, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
 1. First
 2. <<
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. 17
 14. 18
 15. 19
 16. 20
 17. 21
 18. 22
 19. 23
 20. 24
 21. 25
 22. >>
 23. Last