Papers

Total: 4022 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6434LASER, MODULATION OF MATERIALS OF INTEREST FOR DENTISTRY AND OTHER MODERN OR POTENTIAL PROBLEMS
Đorđe Mirjanić, Milesa Srećković, Vladan Mirjanić, Aleksandar Bugarinović, Svetlana Pelemiš, Dragan Družijanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6433PRIMENA TEHNOLOŠKOG PROCESA NANOŠENJA KOMPOZITNIH PREVLAKA NA BRUSNIM ALATIMA
Dušan Ješić, Borislav Savković, Pavel Kovač, Živko Aleksić, Dražen Sarjanović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6432ISTRAŽIVANJE STRUKTURNIH KARAKTERISTIKA NA FERITNOM NODULARNOM LIVU
Dušan Ješić, Borislav Savković, Pavel Kovač, Branko Štrbac, Dražen Sarjanović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6431Materials ,new technological trends, interactions modeling and the quantum generators-laser role today
Milesa Srećković, Aco Janicijević, Milovan Janićijević, Slađana Pantelić, Zoran Nedić, Zoran Fidanovski, Suzana Polić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6430Nano-engineered steels: properties and application
Elisaveta Doncheva, Aleksandra Krstevska
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6429SGABU PLATFORMA – INTEGRISANA PLATFORMA ZA SKUPOVE BIOMEDICINSKIH PODATAKA I MODELE NA VIŠE SKALA
Tijana Sustersic, Jelena Markovic, Aleksandar Atanasijevic, Andreja Zivic, Nenad Filipović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6428BLEACHING OF RAPESEED OIL WITH BENTONITE POWDER ACTIVATED WITH HYDROCHLORIC ACID
Zoran Petrović, Ana Đokić, pero dugić, Dragana Kešelj, Nebojša Vasiljević, Marija Jevtić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6427A review of nanoparticle effects on aluminum alloys and weldability
Elisaveta Doncheva, Martin Petreski
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6426INVESTIGATION OF THE BLEACHING EFFECTS OF SUNFLOWER OIL WITH SYNTHETIC ZEOLITE
Zoran Petrović, Jelena Mihajlović, Tatjana Botić, pero dugić, Dragica Lazič, Aleksandar Ćebić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6425KOMPJUTERSKI DIJAGNOSTIČKI SISTEM ZA KLASIFIKACIJU SLIKA CERVIKALNIH CITOLOŠKIH RAZMAZA NA TEČNOJ BAZI PRIMENOM KONVOLUCIONIH NEURONSKIH MREŽA
Igor Hut, Branislava Jeftić, Aleksandra Dragičević, Lidija Matija, Djuro Koruga
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. >>
 16. Last