Papers

Total: 3881 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
301Osteoporoza - bolest sa mnogo rizika
Radmila Pavić
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
300Lajmska bolest - prikaz slučaja
Žanka Eranović
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
299ZBRINJAVANJE POSTTRAUMATSKIH AMPUTACIJA PRSTIJU ŠAKE UČINJENE U HITNOJ HIRURŠKOJ AMBULANTI, KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA U PERIODU OD 01.01.2010. DO 01.01.2011. GODINE
Miljan Petkovic, Nikola Baroš, Dražan Erić
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
298Polipragmazija kod pacijenata sa hroničnim bolestima
Andrea Tomić
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
297 Infekcija hirurške rane
Helena Marić, Sanja Marić
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
294TIMSKE AKTIVNOSTI U AMBULANTI PORODIČNE MEDICINE NA SKRININGU, KRATKIM INTERVENCIJAMA I UPUĆIVANJU U CMZ KOD OPASNE I ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA
Radenka Markovic
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
293Upravljanje učinkom u Domu zdravlja Kragujevac
Bisenija Radivojevic
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
292Problem viska kadra u Specijalisticko konsultativnoj sluzbi Doma zdravlja Kragujevac
Bisenija Radivojevic
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
288Terapijske mogućnosti radijalnog ekstrakorporalnog zvučnog šok talasa u liječenju vanzglobnog reumatizma
Dragana Dragičević-Cvjetković
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
285ULOGA CERVIKALNA MEDIJASTINOSKOPIJA U DIJAGNOSTICI MEDIJASTINALNE LIMFADENOPATIJE I TUMORA
Dušan Janičić
Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
 1. First
 2. <<
 3. 361
 4. 362
 5. 363
 6. 364
 7. 365
 8. 366
 9. 367
 10. 368
 11. 369
 12. 370
 13. 371
 14. 372
 15. 373
 16. 374
 17. 375
 18. 376
 19. 377
 20. 378
 21. 379
 22. >>
 23. Last