Papers

Total: 4022 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6414Distinction surfactant-coating influences antimicrobial activity of inorganic nanoparticles: A case study of selenium nanoparticles
Teodora Tomović, Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6413Trapiranje elektrona u polimernim materijalima
Danijela Vuković, Duško Dudić, Blanka Škipina, Petar Matavulj
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6412ODREĐIVANjE SADRŽAJA GVOŽĐA U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI: POREĐENjE ICP-OES I SPEKTROFOTOMETRIJSKE METODE
Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Zoran Petrović, Nebojša Vasiljević
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6411KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA OPITIMA STATIČKE I DINAMIČKE KRUŽNE PLOČE
Marko Đurić, Milan Perišić, Dijana Djuric
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6410THE INFLUENCE OF HEREDITARY FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF ORTHODONTIC ANOMALIES AND MOBILE ORTHODONTIC APPLIANCES
Josipa Karilj, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6409A FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS OF VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY OF PROSTATE CANCER
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Milovan Savanović, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6408LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PUFERSKOG KAPACITETA NESTIMULISANE I STIMULISANE PLJUVAČKE KOD EKSPERIMENTALNE I KONTROLNE GRUPE NAKON TITRACIJE S HCl I NaOH
Radmila Arbutina, Natasa Trtic, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, Irena Kuzmanović Radman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6407FONONSKA SPECIFIČNA TOPLOTNA KAPACITIVNOST MONOSLOJNOG GRAFENA
Jovan Šetrajčić, Stevo Jaćimovski, Sinisa Vucenovic, Jelena Lamovec, Goran Jovanov
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6406Uticaj Covid-19 na eksternu radioterapiju u Republici Srpskoj
Goran Kolarević, Dražan Jaroš, Bojan Pavičar, Tatjana Ignjić, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6405BIOETIKA I IZAZOVI SADAŠNJEG DOBA
Miroslava Živković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. >>
 18. Last