Papers

Total: 4022 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6384Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina
Mara Džomić
Informatika u biomedicini 2022
6383RECIKLABILNI MATERIJALI U SAVREMENIM FASADAMA ZGRADA
Nikola Cekić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6382Unapređenje energetske efikasnosti izolacionih materijala dodatkom produkata reciklaže polimernog otpada
Vladan Rikić, Vladan Mićić, Ivan Ristić, Duško Kostić, Mirko Radic
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6381SYNTHESIS OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SELECTIVE SORBENT OF ANILINE
Tamara Tadić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović, Jelena Lukić, Ljiljana Suručić, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6380Antimicrobial and antioxidative activity of Eryngium amethystinum L.
Mladen Duran
Informatika u biomedicini 2022
6379Energetska stanja elektrona u ultratankim kristalnim filmovima
Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić, Snježana Dupljanin
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6378Primene metoda Grinovih funkcija za istraživanje kristalnih struktura
Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dušan Ilić, Stevo Jaćimovski
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6376Upotreba Psihotropnih Lijekova u Republici Srpskoj u Periodu od 2010. do 2016. Godine
Svjetlana Popovic
Informatika u biomedicini 2022
6375Primjena tocilizumaba kod COVID19 bolesnika u jedinici intenzivne medicine
Jovana Malić
Informatika u biomedicini 2022
6374Milijarna tuberkuloza - prikaz slučaja
Slobodana Bogojević
Informatika u biomedicini 2022
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Last