Radovi

Ključne reči: portalna dozimetrija

Ukupno: 1

IDNazivKonferencija
5967KOMPARACIJA VERIFIKACIJE ISPORUKE DOZE POMOĆU PORTALNE DOZIMETRIJE I ARKČEKA ZA VOLUMETRIJSKI MODULISANU RADIOTERAPIJU
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić, Milovan Savanović
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove