https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: JU Visoka medicinska škola Prijedor

JU Visoka medicinska škola Prijedor


Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

00 387 52 242 383
00 387 52 242 382
znanjemdozdravljapd@gmail.com
www.vmspd.com

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora
Video snicmi organizatora

Misija

Misija JU Visoke medicinske škole u Prijedoru, kao vodeće obrazovne i naučno istraživačke institucije u zdravstvenim disciplinama, je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja obrazuje kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja primjeniti u praksi.

Vizija

Vizija je unapređenje zdravstvene struke objedinjavanjem nastavne, naučno istraživačke i stručne djelatnosti, s ciljem postizanja optimalnog znanja i vještina, te etičnosti studenata, budućih zdravstvenih radnika u službi zajednice. Da bi postigli svoju viziju razvoja želimo nastaviti poboljšavati kvalitet studija, povećati kvantitet i kvalitet istraživanja, unaprijediti međunarodnu saradnju, pobrinuti se za organizaciju cjeloživotnog učenja i povećati vidljivost.

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.9756863 - 16.7063641


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10