Analiza primjene softvera u solarnoj energetici

1. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tomislav Pavlović, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
4. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
5. Ljubiša Preradović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Veliki procvat primjene solarne energetike praćen je pojavom velikog broja simulacionih softvera i alata koji inženjerima, planerima, menadžerima i drugim korisnicima olakšavaju kreiranje i optimizaciju rada solarnih sistema. Ovi softveri mogu da se koriste u cilju poboljšanja, optimizacije ili razvoja novih elemenata i koncepata FN sistema što pomaže brži razvoj i povećanje obima i broja eksperimenata tako da se ovi programi mogu staviti u istraživačke svrhe, obrazovanje i nauku. Na ovaj način su softverske tehnologije postale temeljna podrška solarnim sistemima, gdje su kreirane različite kategorije softvera od desktop korisničkih aplikacija na različitim računarskim platformama, uvijek dostupnih geografskih informacionih sistema (GIS) postavljenih na brze web servere i tehnologije u oblaku (engl. cloud), pa do aplikacija za projektovanje solarnih sistema uz pomoć mobilnih uređaja i tableta. Neki od njih su RETScreen, PV F-Chart, SolarDesignTool, INSEL, TRNSYS, NREL Solar Advisor Model, ESP-r, PVSYST, SolarPro, PV DesignPro-G, PV*SOL Expert, HOMER, Polysun, APOS photovoltaic StatLab, PV Designer, SolarNexus ,Valentin Software, PV Cost Simulation Tool, PV Potential Estimation Utility, SolmetricIPV, Solmetric Suneye, Blue Oak Energy and Solar Pro Magazines Solar Select, Seneca Software; Solar, Inc, Sombrero, Horizon, Panorama master, METEONORM, GOSOL, Shadows, Shadow Analyser, SPYCE, ECOTECT, Tetti FV, Kerychip, PV Professional, Pvcad, Meteocontrol itd.
Ovo je dodatno podržano velikim brojem datasetova podataka, ne samo klimatskih, nego i drugih potrebnih za simuliranje ili kreiranje solarnih sistema. Kako svi ovi podaci imaju zajedničke vremenski uslovljene odrednice, zavisno od učestalosti mjerenja, količina podataka svakim danom sve više raste, te je ove podatke potrebno pravilno skladištiti. Zbog daljnih manipulacija ovim podacima i svega ranije navedenog neophodno je obezbijediti da oni budu skladišteni na sisteme za upravljanje bazama podataka. Neke od najpoznatijih su NASA–Surface meteorology and solar energy database, RETScreen solar database, PVGIS solar database, HelioClim-1, Metenorm, European Solar Radiation Atlas, SoDa Service, Solar i Wind Energy Resource Assessment (SWERA), itd. Zadatak rada je analizirati primjenu dostupnih softvera za projektovanje, simulaciju i analizu podataka solarnih sistema uključujući i analizu predikcije prinosa na osnovu klimatskih uslova.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 16.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove