Radovi


IDNazivKonferencija
5637NUMERICAL ANALYSIS OF DUCTILE FRACTURE BY PHASE-FIELD MODEL
Jelena Živković, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Nenad Grujović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5636Uticaj zaprljanosti solarnih modula na efikasnost BIPV sistema
Ivana Radonjić, Tomislav Pavlović, Dragoljub Mirjanić, Dragana Milosavljević, Lana Pantić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5635REVIEW OF BIOMATERIALS IN ORTHOPEDIC SURGERY
Fatima Živić, Dragan Adamović, Branko Ristić, Nenad Grujović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5634PRIMENA „MICRO SCRATCH TESTER“-a ZA KARAKTERIZACIJU ZA-27 NANOKOMPOZITA OJAČANIH Al2O3 NANOČESTICAMA
Dragan DŽunić, Slobodan Mitrović, Marko Pantić, Miroslav Babić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5633TRIBOLOGICAL PROPERTIES TESTING OF ADI DISK AND BLOCKS MODIFIED BY DIFFERENT COATINGS
Dušan Ješić, Pavel Kovač, Borislav Savković, Dražen Sarjanović, M. Pokusova
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5632PRIMENA TANKOSLOJNE HROMATOGRAFIJE U PROUČAVANjU PARAMETARA BIOLOŠKE AKTIVNOSTI AZO BOJA
Suzana Apostolov, Đenđi Vaštag, Borko Matijević, Gorana Mrđan
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5631Tribologija polimera: ponašanje polimera PTFE u uslovima ekstremnih pritisaka u uslovima graničnog podmazivanja
Živko Aleksić, Dušan Ješić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5630ANALIZA SOLVATOHROMNIH OSOBINA POTENCIJALNO BIOLOŠKI AKTIVNIH DERIVATA TIOKARBOHIDRAZONA PRIMENOM RAZLIČITIH MODELA
Gorana Mrđan, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5629COLOR PROPERTIES OF POLYMETHYLMETHACRYLATE MATERIAL INCORPORATED WITH GOLD NANOPARTICLES
Valentina Veselinović, Nataša Trtić, Tijana Adamović, Rebeka Rudolf
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5628APPLICATIONS OF SOLID STATE MATERIALS TODAY
Nataša Kablar
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18
 13. 19
 14. 20
 15. 21
 16. 22
 17. 23
 18. 24
 19. 25
 20. 26
 21. 27
 22. >>
 23. Zadnja