Пријава рада за конференцију

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali

Радове је могуће пријавити до 2017-10-17 23:59:59

Организатор

Академија наука и умјетности Републике Српске

Телефон
+387 51 333 700

Факс
+387 51 333 701

Aдреса e-поште
anurs@blic.net

 

Контакт особа

Darko Divnic

Телефон
38751333720

Aдреса e-поште
divnic@gmail.com

Користимо систем ekonferencije.com