Пријава рада за конференцију

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Радове је могуће пријавити до 2018-08-20 00:00:00

Организатор

Академија наука и умјетности Републике Српске

Телефон
+387 51 333 700

Факс
+387 51 333 701

Aдреса e-поште
anurs@blic.net

 

Контакт особа

Darko Divnic

Телефон
+38751333720

Aдреса e-поште
info@savremenimaterijali.info

Користимо систем ekonferencije.com