Prijava rada za konferenciju

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Radove je moguće prijaviti do 2018-08-20 00:00:00

Organizator

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Telefon
+387 51 333 700

Faks
+387 51 333 701

Adresa e-pošte
anurs@blic.net

 

Kontakt osoba

Darko Divnic

Telefon
+38751333720

Adresa e-pošte
info@savremenimaterijali.info

Koristimo sistem ekonferencije.com