Рок за пријаву рада/апстракта је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Користимо систем ekonferencije.com