https://www.high-endrolex.com/10

Пријава рада за конференцију

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Радове је могуће пријавити до 2023-08-31 23:59:00

Организатор

Академија наука и умјетности Републике Српске

Телефон
+387 51 333 700

Факс
+387 51 333 701

Aдреса e-поште
anurs@blic.net

 

Контакт особа

Darko Divnić

Телефон
+38765569191

Aдреса e-поште
divnic@gmail.com

Користимо систем ekonferencije.com

https://www.high-endrolex.com/10