ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Драган Обрадовић, Виши суд у Ваљеву, Serbia
2. Nenad Vujić, Правосуднa академијa, Serbia

Почетак примене новог Законика о кривичном поступку у судовима опште надлежности у Републици Србији од 1.10.2013.године донео је значајне новине. Једна од најважнијих је да су истрагу почели да воде надлежни јавни тужиоци. Без недовољно припрема а многи од њих и без довољно искуства када су у питању увиђаји саобраћајних незгода препустили су да увиђаје најчешће обављају припадници саобраћајне полиције. Правосудна академија, институција за образовање кадрова у правосуђу Републике Србије препознала је значај добро обављеног увиђаја као предуслова за брзо и ефикасно спровођење истраге поводом саобраћајне незгоде. Због тога, организовала је заједничку обуку јавнихтужилаца и припадника саобраћајне полиције у погледу различитих аспеката и проблема који се односе на увиђаје поводом саобраћајних незгода. Обука је одржана у периоду новембар 2015. – мај 2017.године у свим седиштима виших судова односно полицијских управа. У овом раду приказали смо неке од најважнијих резултата обука према подацима који су добијени кроз евалуационе листова Правосудне академије али и кроз резултате добијене попуњавањем анонимне анкете. Овај пројекат је према општем мишљењу полазника обука оправдао улогу и афирмисао потребу за специјализацијом знања из области безбедности саобраћаја на путевима од стране носилаца јавно-тужилачких функција, полицијских службеника и судија. Резултати добијени анализом анкете могу бити добра полазна основа за обуку јавних тужилаца и судија заједно са припадницима саобраћајне полиције у Републици Српској, али и другим деловима Босне и Херцеговине.

Кључне речи: правосудни органи; полиција; безбедност саобраћаја на путевима; анкета; истрага

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 08.06.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (864.76 KB)
Датотека уз рад  (27.68 KB)
Датотека уз рад  (59.53 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове