ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА УПОТРЕБУ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА - ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД

1. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Boris Antić, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia

Уколико би сви користили сигурносни појас у Европи, годишње би 6.000 људи мање погинуло, а 380.000 би било мање повређених. Према појединим истраживањима, повећање употребе сигурносног појаса показало се као најефикаснији и најједноставнији начин за смањење броја погинулих и повређених у саобраћају. У претходном периоду многи истраживачи препознали су значај употребе сигурносног појаса. С тим у вези, спроведена су многобројна истраживања која су за циљ имала испитивање фактора који утичу на употребу сигурносног појаса. Истраживања су вршена како на микро нивоу, где су посматране карактеристике појединаца, тако и на макро нивоу, где су посматране карактеристике популације на одређеном подручју. Квалитетно сагледавање фактора који утичу на употребу сигурносног појаса од кључног је значаја за доношење квалитетних мера. Овим радом извршена је систематизација фактора који су у досадашњим истраживањима били предмет испитивања. Досадашњим истраживањима обухваћен је велики број фактор, а у овом раду приказано је преко 30.

Кључне речи: сигурносни појас; фактори; литерарни преглед; безбедност саобраћаја; светска искуства

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 11.06.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Остали радови са конференције


Претражи радове