Анализа ставова, знања и понашања ученика од првог до четвртог разреда основне школе на тему безбедности деце у саобраћају на територији општине Смедеревска Паланка

1. Нина Васиљевић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Деца припадају најрањивијој групи учесника у саобраћају. Понашање деце је врло често непредвидиво и зависи од низа разних фактора. Разумевање понашања деце у саобраћају је неопходан услов за дефинисање кључних фактора настанка опасних ситуација у којима они учествују. Деца предшколског и рано школског узраста представљају једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају. Разлог томе је што се у том узрасту деца у саобраћају појављују без пратње одрасле особе. Наиме, осамостаљују се као пешаци или возачи бицикла. У овом раду дат је приказ ставова, знања и понашања ученика од првог до четвртог разреда основне школе на тему безбедности деце у саобраћају на територији општине Смедеревска Паланка. Истраживање је спроведено у три основне школе, од којих се две налазе у руралном делу а једна у урбаном делу анализиране општине. Анализом добијених података приликом спроведеног истраживања дат је предлог мера чијом имплементацијом би се ниво безбедности деце у саобраћају на територији општине Смедеревска Паланка подигао знатно више.

Кључне речи: деца; безбедност саобраћаја; урбано подручје; рурално подручје; Смедеревска Паланка

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 11.06.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (961.97 KB)
Датотека уз рад  (389.00 KB)
Датотека уз рад  (572.68 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове