confOrganiser.com - Work: ANALIZA POVEZANOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆA I RELATIVNIH POKAZATELjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

ANALIZA POVEZANOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆA I RELATIVNIH POKAZATELjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Boris Antić, Serbia
3. Ivana Stanić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Najistaknutiji relativni pokazatelji ili konačni relativni pokazatelji u bezbednosti saobraćaja su takozvani „javni“, „saobraćajni“, „kolektivni“ i „dinamički“ rizik. Ovi pokazatelji se najčešće koriste za opisivanje nivoa bezbednosti saobraćaja na određenim teritorijama, putevima ili deonicama puteva. Takođe, koriste se i u mapiranju rizika u saobraćaju. Međutim, pored konačnih relativnih pokazatelja u bezbednosti saobraćaja se za ocenu stanja koriste i vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaj. Na osnovu vrednosti indikatora se uočava gde na posmatranom području treba dodatno raditi kako bi se stanje celokupnog sistema unapredilo. Indikatori predstavljaju humaniji način za analizu i praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, jer se stanje bezbednosti saobraćaja može pratiti i unapređivati pre nestanka saobraćajne nezgode. U ovom radu biće analizirana povezanost indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih relevantnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja.

Key words: Javni rizik; saobraćajni rizik; indikatori; bezbednost saobraćaja

Thematic field: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Date: 11.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Paper file  (1.05 MB)
Paper file  (78.88 KB)


Other papers from conference


Search papers