Analiza kontrole pristupa i saobraćajnih nezgoda primenom euro modela za predikciju saobraćajnih nezgoda, na deonici državnog puta IB reda

1. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Miljan Lazarević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Lazar Savković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Mladen Marina, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Serbia

Na bezbednost saobraćaja utiče nekoliko faktora, jedan od tih faktora je put, koji zauzima sve veći uticaj u nastanku saobraćajnih nezgoda. Ovaj rad se bavi izučavanjem puta i to koliko bi kontrola pristupa mogla negativno da utiče na saobraćajni tok, kako na bezbednost tako i na efikasnost saobraćaja. U radu će biti prikazani rezultati koliko je to pristupa na svakoj od poddeonica koje se nalaze na ovoj deonici državnog puta IB reda od Pirota do Babušnice. Dostizanje zahtevane efikasnosti i očuvanje bezbednosti u saobraćajnom toku inicira veću kontrolu pristupa i obratno, povećan broj pristupa negativno utiče na bezbednost učesnika i smanjenje kapaciteta deonice. Druga celina u radu se bavi analizom saobraćajnih nezgoda na ovoj deonici puta u predhodne tri godine, kao i analizom mesta na kojima se javlja povećan broj saobraćajnih nezgoda. U radu je takođe izvršena prognoza saobraćajnih tokova po pesimističkom scenariju za narednih pet godina i na osnovu tih vrednosti prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja, primenjuje se euro model za predikciju saobraćajnih nezgoda. Primena modela predikcije saobraćajnih nezgoda može imati veliki uticaj u analizi bezbednosti saobraćaja, iz razloga što možemo stvoriti sliku o nekom području da li je ono bezbednije ili ne, i puta ili deonice puta u kome bi trebalo da se ulaže u povećanje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja;kontrola pristupa;euro model predikcije;efikasnost saobraćaj

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 25.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.37 MB)
Datoteka uz rad  (1.38 MB)
Datoteka uz rad  (251.42 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove