Анализа контроле приступа и саобраћајних незгода применом еуро модела за предикцију саобраћајних незгода, на деоници државног пута IБ реда

1. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Лазар Савковић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Младен Марина, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Serbia

На безбедност саобраћаја утиче неколико фактора, један од тих фактора је пут, који заузима све већи утицај у настанку саобраћајних незгода. Овај рад се бави изучавањем пута и то колико би контрола приступа могла негативно да утиче на саобраћајни ток, како на безбедност тако и на ефикасност саобраћаја. У раду ће бити приказани резултати колико је то приступа на свакој од поддеоница које се налазе на овој деоници државног пута IБ реда од Пирота до Бабушнице. Достизање захтеване ефикасности и очување безбедности у саобраћајном току иницира већу контролу приступа и обратно, повећан број приступа негативно утиче на безбедност учесника и смањење капацитета деонице. Друга целина у раду се бави анализом саобраћајних незгода на овој деоници пута у предходне три године, као и анализом места на којима се јавља повећан број саобраћајних незгода. У раду је такође извршена прогноза саобраћајних токова по пeсимистичком сценарију за наредних пет година и на основу тих вредности просечног годишњег дневног саобраћаја, примењује се еуро модел за предикцију саобраћајних незгода. Примена модела предикције саобраћајних незгода може имати велики утицај у анализи безбедности саобраћаја, из разлога што можемо створити слику о неком подручју да ли је оно безбедније или не, и пута или деонице пута у коме би требало да се улаже у повећање безбедности саобраћаја.

Кључне речи: безбедност саобраћаја;контрола приступа;еуро модел предикције;ефикасност саобраћај

Тематска област: Безбједниjи путеви

Датум: 25.06.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.37 MB)
Датотека уз рад  (1.38 MB)
Датотека уз рад  (251.42 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове