УТИЦАЈ СТАЦИОНАРНЕ КОНТРОЛЕ БРЗИНЕ НА ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БР. 153 (СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ)

1. Сретен Јевремовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Драган Савић, Max Travel d.o.o. Београд, Serbia
3. Предраг Јањић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia

Непоштовање постојећег ограничења брзине у саобраћају често представља велики проблем и главни узрок саобраћајних незгода са тешким последицама. У периоду од 2011. до 2015. године у Р. Србији од 3370 „узрока и грешака“ који су довели до саобраћајних незгода са смртним последицама, неприлагођена или непрописна брзина кретања је на самом врху и учествује са 49,53% од свих навевдених „узрока и грешака“. Разлози непоштовања важећег ограничења брзине су различити, почевши од лоше перцепције ризика, преко постојања и неуклањања старе саобраћајне сигнализације, па до неадекватно постављеног ограничења брзине. Контролу брзине саобраћајног тока на свим нивоима спроводи саобраћајна полиција. Последично са тим циљ овог рада је да утврди утицај саобраћајне контроле (саобраћајне полиције) на ток и поштовање ограничења брзине, односно halo time и halo distance ефекат на деоници смедеревског пута од Лештана до Смедерева. Рад ће показати колико временски и просторно траје поштовање ограничења брзине од стране возача од тренутка уочавања до тренутка када прођу полицијску патролу.

Кључне речи: Halo time; halo distance ефекат; брзина; радарска контрола

Тематска област: Безбједниjи путеви

Датум: 17.07.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.06 MB)
Датотека уз рад  (276.80 KB)
Датотека уз рад  (293.64 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове