КОНТРОЛА ДИМНОСТИ (ОПАЦИТЕТА) НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ КОД АУТОБУСА ЗА ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ У ЈКП ГСП''БЕОГРАД''

1. Slobodan Mišanović, JKP GSP - Beograd, Serbia
2. Горан Манојловић, ГСП Београд, Serbia
3. Анђелко Галић, Serbia

Систем јавног градског превоза представља једну од најзначајнијих функција сваког града. Аутобуски подсистем превоза највише је присутан у поређењу са другим подсистемима, што за последицу има еколошко нараушавање животне средине. Једна од обавезних контрола на техничком прегледу јесте и провера димности издувних гасова возила, што предсавља значајан индикатор регуларности рада погонског мотора и система за убризгавање горива. Утврђивање димности код аутобуса изнад дозвољених граница је важан корак за спречавање даљег рада тих возила у редовној експлоатацији и предузимању техничких мера ради отклањања узрока настанка и довођења техничког стања возила у прописане оквире.

Кључне речи: димност; технички преглед; аутобус

Тематска област: Безбједнија возила

Датум: 22.08.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.35 MB)
Датотека уз рад  (1.33 MB)
Датотека уз рад  (1.33 MB)
Датотека уз рад  (1.33 MB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове