АНАЛИЗА ПЕШАЧКИХ ТОКОВА ГРАДСКЕ ЗОНЕ – „БЕЗБЕДНА БРЗИНА ПЕШАКА“

1. Marko Subotić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Владан Тубић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Планерске, пројектантске и оперативне анализе у саобраћају посебно обухватају и анализе пешачких токова, пре свега са аспекта безбедности и капацитета. Поред њихове усмерености на анализу густине пешачког тока, посебан осврт се даје емпиријском мерењу брзине кретања пешака на семафорисаним пешачким прелазима, ради њихове адекватне заштите приликом темпирања семафорисаних пешачких лантерни. Циљ овог рад заснован је на утврђивању брзине пешачких токова на територији градске зоне у погледу брзине пешака, као и предложених HCM (Highway Capacity Manual) вредности за дате услове. У оквиру рада приказани су резултати карактеристика пешачких токова на подручју сигналисаних пешачких прелаза у Добоју. Утврђена вредност брзине за мушкарце и жене на три локације, на анализираном узорку од 627 измерених брзина, износи 1,254 m/s. Брзине пешака као случајне променљиве понашају се по закону нормалне дистрибуције за дате класе измерених вредности. Ниво услуге пешачких токова у Добоју на основу ХЦМ приручника је оцењен као „Ц“.

Кључне речи: Брзина пешака; Ниво услуге; капацитет; безбедност

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 22.08.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.09 MB)
Датотека уз рад  (368.92 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове