ПОЗНАВАЊЕ ЗНАЧЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

1. Aleksandar Trifunović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Svetlana Čičević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Dragan Lazarević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Nataša Vidović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia

Услед недовољне зрелости, деца која крећу самостално да учествују у саобраћају, као и услед недостатка животног и саобраћајног искуства, насупрот свакодневној изложености ризицима и изазовима учествовања у саобраћају, ова категорија учесника спада у групу најрањивијих. Из наведених разлога спроведено је истраживање којим би се испитало познавање саобраћајних знакова, од стране деце млађег школског узраста, који су намењени пешацима и бициклистима. За тестирање су коришћени саобраћајни знакови које деца свакодневно срећу на путу од школе до куће, а испитивано је и познавање релација лево и десно, које су веома важне са аспекта безбедног учествовања у саобраћају.

Кључне речи: Безбедност саобраћаја; деца; саобраћајни знакови; релације лево-десно.

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 28.08.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.06 MB)
Датотека уз рад  (292.23 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове