ANALIZA SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA VOZAČA-UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA

1. Мирослав Ђерић, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Зоран Андрић, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Sa ekspanzijom ponuđenih sadržaja i aplikacija u mobilnim telefonima raste i rizik od upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Taj globalni problem u svijetu sve više dobija na važnosti. U tom smislu, u Bosni i Hercegovini, na području grada Istočnog Sarajeva tokom 2013. godine, izvršeno terensko istraživanje upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Metodologija istraživanja je uključivala metod anketnog upitnika. Metodom logističke regresije u radu je analiziran uticaj ličnih karakteristika vozača (pol, starosna dob, obrazovanje, izloženost odnosno ostvareni-pređeni km), i karakteristika vozila (starost), na samoprijavljeno ponašanje vozača sa aspekta upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U radu je pokazano da određeni faktori nemaju isti uticaj na ponašanje vozača u različitim saobraćajnim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je odrediti određene grupacije učesnika u saobraćaju, na koje je potrebno djelovati sa ciljem smanjenja stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te povećanja svjesti vozača o negativnom uticaju upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Кључне речи: samoprijavljeno; ponašanje; vozač; upotreba mobilnog telefona

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 31.08.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (1.01 MB)
Датотека уз рад  (978.28 KB)
Датотека уз рад  (61.07 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове