Ефекат локалне примјене пробиотика као адјувантне мјере нехируршком лијечењу пародонтопатије

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Trtić, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Verica Pavlić, PHI Institute of Dentistry, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Valentina Veselinović, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Огњенка Јанковић, Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет, Катедра за болести зуба, Војводе Петра Бојовића 1а, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Renata Tamburić, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Увод & Циљ: Пародонтопатија је хронична инфламаторна болест проузрокована патолошким микрорганизмима. Могући механизми дјеловања пробиотика у терапији пародонтопатије заснивају се на модификацијама патогеног потенцијала микробног биофилма. Пробиотици помажу у стимулисању раста здраве флоре и тиме сузбијају раст и колонизацију патолошких микроорганизама у току пародонтопатије. Циљ ове студије је да се процјени клинички ефекат примјене пробиотичких капсула са Бифидобацтериум и Лацтобациллус сојем као адјувантима каузалној терапији пародонтопатије (чишћење и полирање површине коријена зуба, СРП) у лијечењу почетног или умјереног облика хроничне.
Материјал и метод: Тридесет пацијената са иницијалним до умјереним обликом хроничне пародонтопатије је регрутовано у ову студију и праћено клинички на почетку (прије СРП-а) и 30 дана након СРП-а. Сви пацијенти су насумично распоређени у групу И-експерименталну групу: СРП + пробиотик (н=15) или групу ИИ-контролну групу: СРП + Плацебо (н=15). Испирање усне дупље раствором са пробиотичким капсулама је вршено два пута дневно током узастопних 30 дана. Клинички параметри, дубина пародонталног џепа и ниво припојног епитела мјерени су на почетку лијечења и 30-ог дана. Подаци су статистички анализирани уз помоћ one/way ANOVA теста. Статистичка значајност је постављена на п<0.05.
Резултати: На крају студије је дошло до значајног смањења клиничких параметара у експерименталној групи у поређењу са контролном групом.
Закључак: Ово истраживање је показало да адјувантна употреба пробиотика у терапији хроничне пародонтопатије пружа клиничку корист у смислу смањења дубине пародонталног џепа.


Кључне речи: пробиотици; пародонтопатија; обрада пародонталног џепа

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 29.05.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (16.51 KB)
Датотека уз рад  (30.73 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове