Uticaj procesnih parametara na čišćenje aluminatnog rastvora od primjesa gvožđa, cinka i bakra

1. Duško Kostić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladimir Damjanović, Fabrika , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Митар Перушић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Radislav Filipovic, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Zoran Obrenovic, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Vladan Mićić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Dragana Kostić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bajerov proces predstavlja najznačajniji i najrasprostranjeniji proces proizvodnje alumine. Alumina nastala ovim procesom najčešće se korisiti za proizvodnju metalnog aluminijuma, a takođe se može koristiti i kao katalizator, punilo, abraziv i kao sirovina za proizvodnju mnogih drugih jedinjenja. Najvažnija i najznačajnija ruda aluminijuma je boksit. Boksit predstavlja smješu jedinjenja od kojih su najvažniji aluminijum i gvožđe. Luženjem istog, najčešće natrijum hidroksidom, pri visokim temperaturama i pritiscima nastaje natrijum aluminat, u kome se osim aluminijuma i natrijuma nalaze i razne primjese. Primjese štetno utiču na postojanost aluminatnog rastvora i na njegove osobine, a kasnije i na kvalitet samog proizvoda (alumine). Te primjese odnosno nečistoće se vežu u kristalnu rešetku aluminijum hidroksida pri čemu dolazi do promjene osobina istog kao i smanjenja njegove vrijednosti. Da bi se štetni efekti nečistoća izbjegli one se moraju određenim procesima ukloniti odnosno njihova vrijednost sniziti ispod dozvoljenje granice. Jedan od tih načina je tretiranje aluminatnog rastvora cjepivom na određenoj temperaturi, koncentraciji cjepiva i vremenu tretiranja. Fokus ovog rada je praćenje navedenih parametara (t, c, tau) u cilju uklanjanja primjesa gvožđa, cinka i bakra u natrijum aluminatu.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 11.06.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (86.11 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове