ULOGA I ZNAČAJ KVANTNE TEORIJE U SVETLU NjENIH NAJNOVIJIH DOSTIGNUĆA

1. Milan Pantić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

U radu se analiziraju naučni rezultati dobijeni kvantnom mehanikom u poslednjih nekoliko godina. Ovaj period karakteriše značajno širenje polja primene kvantne teorije i njen direktni prelazak u sferu praktične primene. Značajna dostignuća su bila uslovljena razvojem primenljivih pravaca kvantne mehanike: teorijom dekoherencije, teorijom zapletenih stanja, kvantnom teorijom informacija. Pošto je u ovom trenutku kvantnomehanički opis najcelovitiji od svih ostalih poznatih opisa fizičke stvarnosti, zaključci iz njenih osnova su od fundamentalnog značaja i formiraju savremeni koncept prirodnih nauka u celosti.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 30.06.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove