МОДИФИКОВАНИ СУАРЕЗ-ШОПФОВ МОДЕЛ ПОЈАВЕ ЕНСО

1. Zoran Rajilic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Enes Škrgić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Мирјана Вучић, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

ЕНСО је промјена површинске температуре мора (Ел Нињо) и ваздушног притиска (јужна осцилација) на екваторијалном Пацифику. Ова глобално значајна појава утиче на околину, друштво и економију. У једноставном нелинеарном Суарез-Шопфовом моделу узима се у обзир јака повратна веза у систему међузависних океана и атмосфере. У модификованом моделу добијамо: (1) пораст нестабилности при расту јачине међудјеловања океана и атмосфере, (2) приближни опис Ел Нињо догађаја од 1980. године до 2019. године, (3) различите износе позитивне и негативне температурне аномалије, приближно у складу са измјереним износима.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 02.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове