Analiza performansi RAID 5 polja SSD diskova

1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

RAID je tehnologija koja omogućava povezivanje više uređaja za skladištanje podataka u jednu logičku jedinicu koja postaje jedinstven prostor za čuvanje podataka. RAID tehnologija omogućava povezivanje više uređaja za skladištenje tako da se njihov ukupan kapacitet i brzina iskoriste na najbolji mogući način za smještanje podataka, a da pri tome integritet podataka bude sačuvan i u slučaju otkaza nekog od tih diskova. RAID tehnologija je do nedavno bila prevashodno namenjena hard diskovima. No, smanjenje cijene SSD uređaja značajno je povećala njihovu primjenu u skladištenju podataka pa se samim tim javlja potreba za analizom performansi RAID polja koje čine ovi uređaji.
RAID 5 nivo i po teorijskim očekivanjima i po praktičnim merenjima daje sve prednosti RAID tehnologije. Dodavanje svakog novog uređaja povećava prostor za skladištenje i performanse, a korišćenje parnosti bitova osigurava integritet. Praktična realizacija donosi neka ograničenja i probleme koji u nekim slučajevima loše konfigurisanog niza, mogu dovesti i do pada ukupnoh performansi sistema.
Analiza uticaja konfigurisanja RAID 5 niza se najbolje može uraditi na bazi mjerenja brzina upisa i čitanja. Parametri koji su mijenjani tokom mjerenja su: veličina jedinice podataka (stripe unit), veličina bloka uskladištenih podataka (radno opterećenje, workload), širina reda (queue depth) i broj uređaja koji čine RAID 5 polje SSD uređaja.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove