Dielektrične osobine litijum-polimerne baterije u toku procesa punjenja i pražnjenja

1. Danijela Vuković, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Blanka Škipina, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Duško Dudić, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia

Dielektrična spektroskopija je veoma moćna metoda koja se između ostalog uspješno koristi i za analizu elektrohemijskih procesa u baterijama na koje utiče veliki broj promjenljivih. Pomoću električnih ekvivalentnih kola veoma uspješno se modeluju rezultati mjerenja dobijenih dielektričnom spektroskopijom. U ovom radu su detaljno analizirani impedansa, dielektrična propustljivost i tangens dielektričnih gubitaka litijum-polimerne baterije u opsegu frekvencija od 24 Hz do 75 kHz. Posebna pažnja je posvećena promjenama u impedansnim spektrima u zavisnosti od stanja baterije: potpuno napunjene do potpuno ispražnjene.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 30.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове