ЈЕДНОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК СИНТЕЗЕ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВОГ МАГНЕТИЧНОГ ПОЛИАКРИЛНОГ НАНОКОМПОЗИТА СА АНИЛИНОМ

1. Тамара Тадић, Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia
2. Звјездана Сандић, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Љиљана Суручић, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Бојана Марковић, Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia
5. Александра Настасовић, Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia

У овом раду је суспензионом кополимеризацијом синтетисан нови магнетични поли(глицидил метакрилат-ko-триметилолпропан триметакрилат)-анилин нанокомпозит (SGT-Ani). Прво је синтетисан адукт између глицидил метакрилата и анилина (GMA-Ani) који је затим кополимеризован са триметилолпропан триметакрилатом у присуству наночестица магнетита. Добијени магнетични нанокомпозит је окарактерисан помоћу ATR-FTIR, FAAS, елементарне анализе и оптичке микроскопије.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 01.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (76.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове