ODRŽIVI RAZVOJ I INTEGRALNO UPRAVLjANjE VODAMA REPUBLIKE SRPSKE

1. Veljko Đukić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Biljana Đukić, JU OŠ Danilo Borković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Na osnovu dokumenata i zaključaka brojnih Konferencija Ujedinjenih nacija koje je prihvatila Republika Srpska o životnoj sredini i razvoju, definisan je globalni program očuvanja životne sredine i okviri održivog razvoja u dvadesetprvom vijeku. U radu se daju definicije održivog razvoja i integralnog upravljanja vodama Republike Srpske, diskutuje se o elementima strateškog planiranja u vodoprivredi, posebno se analizira održivi razvoj vodnih resursa.
Globalni ciljevi integralnog upravljanja vodama su poboljšanje kvaliteta vode, osiguranje tehničkih i organizacionih sredstava i mjera za ostvarenje ciljeva upravljanja vodama te udruživanje svih koji su uključeni u rješavanje pitanja zaštite životne sredine, vode i održivog razvoja.
Integralno upravljanje vodama uvijek mora nastojati uravnotežiti različite potrebe i interese za vodom i osigurati da se raspoloživa količina vode optimalno koristi. To je veliki izazov za Republiku Srpsku u narednom periodu.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 02.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove