ПРИМЕНА ДЕТЕКТОВАЊА ПОЛАРИЗАЦИЈЕ ФОТОНА У ПРОТОКОЛИМА КВАНТНЕ КРИПТОГРАФИЈЕ СИМУЛИРАНА У CRYPTOOL СОФТВЕРСКОМ АЛАТУ

1. Hana Stefanovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia
2. Nikola Davidović, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herc, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Верица Васиљевић, Факултет за ИТ Слобомир П Универзитет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Slobodan Obradovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia

У раду су примењени неки принципи квантне криптографије и квантне размене кључа (QKD – Quantum Key Distribution) који се ослањају на трансмисију фотона кроз оптичка влакна, користећи стања поларизације фотона, у простору квантних стања фотона. Шема кодирања и квантни алфабет, са квантним стањима која граде коњуговане базе, имплементирани су према спецификацијама протокола BB84 и симулирани у софтверском алату Cryptool.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 02.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (71.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове