Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja

1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Tehnologija filma i dimenzije memorijskih ćelija praktično su dostigle svoje teoriske granice. Povećanje kapaciteta i performansi sekundarnih memorija je poslednjih deset godina značajno usporeno. Korišćenjem nizova nezavisnih (i jeftinih) uparenih SSD uređaja moguće je u velikoj meri povećati ove karakteristike. U praksi se najviše koriste RAID 0 za povećanje kapaciteta i brzine čitanja jer se vrlo jednostavno realizju (sa najmanje dva uređaja). RAID 0 nizovi SSD uređaja ne osiguravaju pouzdanost podataka i mogućnost oporavka u slučaju otkaza makar jednog diska. Iako ima veliki broj proizvođača SSD uređaja tri najveća su: Adata, Kingston i Samsung. U radu su prikazana merenja performansi nizova RAID 0 sa dva i tri SSD uređaja za svakog od pomenutih tipova i izvršena poređenja dobijenih rezultata. Prilikom realizacije merenja pored broja uređaja koji su upareni u niz (veličina niza), varirani su i parametri koji se odnose na veličinu bloka podataka koji se skladišti ili čita (radno opterećenj) kao i broj paralelnih ulaznih i izlaznih operacija koje se izvršavaju istovremeno (dubina reda).

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (170.66 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove